Vaalien toimittaminen

Kuntavaalien keskeiset periaatteet ovat:

  • vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset
  • vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus
  • kunkin äänestäjän on äänestettävä itse
  • äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä.

Kuntavaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta.

Vaalien toimittamisen keskeisistä periaatteista
Vaaliviranomaisten tehtävistä

Oikeusministeriö on antanut kunnanhallituksille 23.9.2016 kuntavaalien toimittamista koskevan kirjeen (pdf, 0.79 Mt) ja Suomen Kuntaliitto 19.10.2016 yleiskirjeen kuntavaalien toimittamiseen liittyvistä eräistä asioista, mm. vaalimainonnan järjestämisestä.

 
Julkaistu 24.11.2016