Äänioikeus ja äänioikeusrekisteri

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta,
ja

b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan, joka on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.
Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekisterikeskuksen lomaketta.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Äänioikeusrekisteri

Vuoden 2014 europarlamenttivaalien aikataulua:

  • Muiden EU-jäsenvaltioiden kansalaisten ilmoittautuminen äänioikeutetuksi Suomen europarlamenttivaaleissa viimeistään torstaina 6.3.2014.
  • Äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään keskiviikkona 9.4. niiden tietojen perusteella, jotka olivat väestötietojärjestelmässä perjantaina 4.4.
  • Äänioikeusrekisteri maistraateissa nähtävänä maanantaista 14.4. lukien.
  • Ilmoituskortit lähetetään äänioikeutetuille viimeistään perjantaina 2.5.
  • Oikaisuvaatimukset tehtävä maistraatille viimeistään perjantaina 9.5. Maistraatin ratkaisut viimeistään maanantaina 12.5.
  • Äänioikeusrekisteri lainvoimainen tiistaina 13.5. klo 12. 
Julkaistu 21.1.2016