Vaalirahoitusilmoitukset OLD

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) tuli voimaan 1.5.2009. Laissa säädetään ehdokkaan vaalirahoituksesta ja sen ilmoittamisesta eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa, kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.

  • Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta ( 273/2009 )
  • Hallituksen esitys laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta ( HE 6/2010 v.p. )
  • Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ( HE 13/2009 vp. )

uuden vaalirahoituslain sisällöstä ja vaalirahoituksesta yleensä.

 
Julkaistu 17.1.2018