Vaalien toimittaminen

Eduskuntavaalien keskeiset periaatteet ovat:

  • vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset
  • vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus
  • kunkin äänestäjän on äänestettävä itse
  • äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä.

Eduskuntavaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta.

Vaalien toimittamisen keskeisistä periaatteista
Vaaliviranomaisten yhteystiedot


 
Julkaistu 24.7.2014