Valtiovarainministeriö tiedottaa: Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ottivat kantaa vaalijärjestelmän muutoksiin

Julkaistu 5.2.2016
Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit antoivat kannanottonsa maakuntavaaleista.

Sote- ja aluehallintouudistuksessa on tarkoituksena ottaa käyttöön perustuslaissa säädetty alueen asukkaiden itsehallinto kuntaa laajemmalla itsehallintoalueella. Itsehallintoalueiden ylimpänä päätöksentekoelimenä olisi suoraan vaaleilla valittava valtuusto.

Uudistuksen lainvalmistelu on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisessä projektissa, johon myös oikeusministeriö osallistuu. Tässä lainvalmistelussa on oikeusministeriön ohjauksessa laadittu alustava virkamiesarvio ja -ehdotukset uusien itsehallintoalueiden valtuuston koosta ja vaalijärjestelmästä. Lisäksi valtiovarainministeriön koordinoimana on laadittu arvio ja ehdotukset vaaleja täydentävistä osallistumisoikeuksista.

Sote- ja aluehallintouudistuksen projektiryhmä pyysi eduskuntapuolueiden puoluesihteereiltä kannanottoa virkamiestyönä laadittuihin pohjaehdotuksiin ja arviointeihin sekä mahdollisesti uusia ehdotuksia.

Suurimman eduskuntapuolueen (Suomen Keskusta) puoluesihteeri kutsui koolle eduskuntapuolueiden puoluesihteerit kannanoton laatimiseksi. Kannanotto on ohessa liitteenä.

Puoluesihteerien kannanotto otetaan huomioon jatkovalmistelussa. Ehdotukset tarkennetaan lainvalmistelussa säännösesityksiksi, joihin hallitus ottaa kantaa. Tämän jälkeen niistä järjestetään myös yleinen lausuntokierros.

Liitteet:


Lisätietoja:
Suomen Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen, puh. + 358 50 388 0004, timo.laaninen(at)keskusta.fi
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö, puh. + 358 2951 50128, arto.jaaskelainen(at)om.fi
neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, valtiovarainministeriö, puh. + 358 40 760 5524, inga.nyholm(at)vm.fi
alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sosiaali- ja terveysministeriö, puh + 358 2951 63012, tuomas.poysti(at)stm.fi (tiedustelut sote- ja aluehallintouudistuksen jatkovalmistelusta)