Alkuperäinen julkaisija: OM

Ehdota demokratiatunnustuksen saajaa

Julkaistu 14.7.2015
Suomen Kuntaliitto, valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö pyytävät kansalaisilta, järjestöiltä, yrityksiltä ja muilta tahoilta ehdotuksia demokratiatunnustuksen saajiksi. Tunnustus myönnetään sellaisille julkishallinnon toimijoille tai organisaatioille, jotka ovat edistäneet avointa hallintoa ja kansalaisten osallistumista. Demokratiatunnustus jaetaan nyt toista kertaa ja se myönnetään yhdelle valtion- ja yhdelle kuntahallinnon toimijalle.

Tunnustuksella pyritään kiinnittämään huomiota julkisen hallinnon läpinäkyvyyteen sekä kuntalaisten ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin. Vuonna 2015 demokratiatunnustuksen erityisenä teemana on hallinto mahdollistajana. Näin ollen tunnustus tullaan antamaan sellaiselle toimijalle, joka on edistänyt harvaanasuttujen alueiden asukkaiden osallistumista, vapaaehtoistyötä organisoivien tahojen tiedonsaantia tai parantanut demokratiaan liittyvien tietovarantojen saatavuutta.

Ehdotuksia otetaan vastaan elokuun 31. päivään saakka, ja tunnustusten saajat julkistetaan Demokratiapäivän yhteydessä 13. lokakuuta. Tarkemmat ohjeet ehdotusten tekemiseen löytyvät osoitteesta www.avoinhallinto.fi. Ehdotukset voi lähettää joko sähköpostitse osoitteeseen avoinhallinto@vm.fi tai postitse osoitteeseen Valtiovarainministeriö/HO/Avoin hallinto, PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

Lisätietoja:
koulutussuunnittelija Liisa Männistö, p. 029 515 0231
neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, p. 029 515 0348
sähköposti:etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

kansalaisvaikuttaminen
Sivun alkuun |