Alkuperäinen julkaisija: OM

Lausuntopalvelu.fin pilottilausuntopyynnöt auki perjantaihin saakka

Julkaistu 26.8.2014

Vaalien ajankohtia ja nettiäänestystä koskeviin työryhmäehdotuksiin voi antaa lausuntoja vielä tämän viikon ajan eli perjantaihin 29.8. asti. Ehdotukset ovat ensimmäisiä hankkeita, joihin voi antaa lausunnon lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Lausunnon voi antaa kuka tahansa. Tähän mennessä palvelun kautta on annettu jo kuutisenkymmentä lausuntoa.

Nettiäänestyksen käyttöönottamista neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä kannattavat lähes kaikki tähän mennessä lausuntonsa antaneet tahot. Kuntavaalien siirtäminen huhtikuulle jakaa lausunnonantajien mielipiteitä hieman enemmän. Valtaosa suhtautuu ehdotukseen myönteisesti, mutta eriäviäkin mielipiteitä on esitetty.

Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön kesällä käyttöön otettu verkkopalvelu, joka sähköistää virallisen lausuntomenettelyn. Tarkoituksena on helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisätä valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä. Palvelun käyttöä pyritään laajentamaan syksyn ja talven aikana, ja tavoitteena on, että jatkossa kaikki julkishallinnon lausunnot pyydetään lausuntopalvelun kautta.


Lisätiedot:
johtaja Kirsi Pimiä, puh. 02951 50534
ylitarkastaja Heini Huotarinen, puh. 02951 50127

Avainsanat

kansalaisvaikuttaminen, vaalit, äänestäminen
Sivun alkuun |