Oikeusministeriö tiedottaa: Lausuntotiivistelmä vaalipiirijaon muuttamisesta valmistunut

Julkaistu 23.8.2012

Vaalipiirijaon uudistamisehdotuksesta annetut lausunnot on koottu yhteen oikeusministeriössä. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan vaalipiirijakoa muutettaisiin siten, että Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit yhdistettäisiin uudeksi Saimaan vaalipiiriksi sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit yhdistettäisiin uudeksi Savo-Karjalan vaalipiiriksi.

Eduskunnassa olevista puolueista hallituspuolueet kannattivat ehdotusta yksimielisesti. Ehdotusta vastustivat Suomen Keskusta ja Perussuomalaiset.

Lausuntotiivistelmä (hankkeen verkkosivulla)