Vuonna 2012 toimitettavissa kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevat Suomen edustustot ja niiden toimipaikat sekä kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikka Ahvenanmaan maakunnassa

Julkaistu 21.6.2012