Oikeusministeriö tiedottaa: Myös Suomessa äänioikeutettu ulkomaalainen voi osallistua puolueen perustamiseen

Julkaistu 14.6.2012

Puoluelakia muutetaan syyskuun alusta lukien siten, että puolueen kannattajina voivat puoluetta rekisteröitäessä toimia myös sellaiset ulkomaan kansalaiset, joilla on äänioikeus Suomessa kunnallis- tai europarlamenttivaaleissa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos tulemaan voimaan 1.9.2012.

Nykyisin puolueen rekisteröiminen on mahdollista vain silloin, jos vähintään 5 000 eduskuntavaaleissa äänioikeutettua eli Suomen kansalaista on allekirjoittanut puolueen kannattajakortin. Oikeus toimia puolueen rekisteröimisen kannattajana on jatkossa kaikilla, jotka ovat äänioikeutettuja Suomessa eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa tai europarlamenttivaaleissa.

Lainmuutokseen liittyen oikeusministeriö uudistaa puolueen kannattajakortin. Uusi kannattajakortti on käytettävissä syyskuun alusta lukien.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen, puh. 02951 50454
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Tietoa hankkeesta