Oikeusministeriö tiedottaa: Kunnan sisäisiä vaalipiirejä selvitetään

Julkaistu 5.6.2012

Oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö järjestivät 5.6.2012 keskustelutilaisuuden lähidemokratian ajankohtaisista kysymyksistä. Tilaisuudessa esiteltiin työn alla olevat selvitykset demokratian alueellisista toimintamalleista, asukaspaneeleista ja kunnan sisäisistä vaalipiireistä. Lisäksi esiteltiin ARTTU-kuntalaistutkimuksen havainnot kuntalaisten osallistumistoiveista. Paikallisen tason toimijoista Rovaniemen edustaja kommentoi käynnissä olevia selvityksiä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi puheenvuorossaan, että juuri nyt on oikea aika vahvistaa lähidemokratiaa niin kuntien omien käytäntöjen kuin kuntalainkin tasolla. Suomen kunnat ja niiden asukkaat ovat muutosten edessä kuntarakenneuudistuksen myötä. Lähidemokratian kehitystarvetta lisäävät myös viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtuneet muutokset kansalaisten osallistumistavoissa ja kunnallisten luottamushenkilöiden asemassa.

Tilaisuuteen osallistuivat oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen sekä demokratiatutkimuksen ja kansalaisvaikuttamisen paikallisten toimijoiden edustajia. Tilaisuuteen oli kutsuttu kansanedustajien lisäksi edustava joukko demokratia-asioiden aktiiveja.

Keskustelu jatkuu Otakantaa-foorumilla

Keskustelu kunnan sisäisistä vaalipiireistä ja kansalaispaneeleista jatkuu valtionhallinnon Otakantaa.fi -keskustelufoorumilla . Keskustelu on avoinna 1.8.2012 saakka.

Lisätietoja:
Ministerin erityisavustaja Malin Brännkärr puh. 02951 50148
Erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson puh. 02951 50348,
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Selvitykset kunnan sisäisistä vaalipiireistä ja kansalaispaneeleista