Valtioneuvosto tiedottaa: Manner-Suomeen 12 vaalipiiriä seuraaviin eduskuntavaaleihin

Julkaistu 7.3.2012

Hallitusryhmien puheenjohtajat ovat tänään päässeet yksimielisyyteen vaalipiiriuudistuksesta.

Hallitusneuvotteluissa sovittiin siitä, että eduskuntavaalien suhteellisuutta parannetaan uudelleen järjestelemällä nykyisiä vaalipiirejä tasaisemman suuruisiksi. Vaalipiiriuudistuksen puitteet on määritelty maamme perustuslaissa, joka edellyttää, että Manner-Suomessa on eduskuntavaaleissa vähintään kaksitoista ja enintään kahdeksantoista vaalipiiriä.

Korkeaksi noussut äänikynnys pienimmissä nykyisistä neljästätoista vaalipiiristä on muodostunut demokratian toteutumisen kannalta ongelmalliseksi. Pienimmän vaalipiirin, Etelä-Savon, laskennallinen äänikynnys on jo yli 14 prosenttia. Äänikynnyksellä tarkoitetaan sitä osuutta annetuista äänistä, joka tarvitaan ehdokkaan läpimenoon.

Suhteellisuutta parannetaan nyt yhdistämällä nykyisistä vaalipiireistä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit. Uudistuksen jälkeen Manner-Suomen vaalipiirien lukumäärä on kaksitoista.

Oikeusministeriö valmistelee nyt tältä pohjalta hallituksen esityksen vaalilain uudistamiseksi. Uudistus on voimassa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Tilastokeskuksen viimeisimmän väestöennusteen perusteella uudesta Kymen ja Etelä-Savon vaalipiiristä valitaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 17 kansanedustajaa. Laskennallinen äänikynnys laskee 5,6 prosenttiin. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiiristä puolestaan valitaan 15 kansanedustajaa. Laskennallinen äänikynnys laskee 6,3 prosenttiin.

Hallitus on edelleen sitoutunut hallitusohjelmassa sovittuun perustuslain muutokseen koskien Manner-Suomen vaalipiirejä. Uudistuksessa Manner-Suomen vaalipiirien vähimmäismääräksi kirjataan kuusi ja enimmäismääräksi kaksitoista.

Lisätietoja: vaalipiirijakotyöryhmän puheenjohtaja, Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen, p. 050 357 9418; SDP:n puoluesihteeri Mikael Jungner, p. 050 554 1615; Vasemmistoliiton puoluesihteeri Sirpa Puhakka, p. 045 7731 3000; Vihreiden puoluesihteeri Panu Laturi, p. 050 520 8337; RKP:n puoluesihteeri Johan Johansson, p. 040 455 4677 ja Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä, p. 044 511 2236