Oikeusministeriö tiedottaa: EU:n kansalaisaloite mahdolliseksi 1. huhtikuuta lähtien

Julkaistu 30.3.2012

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekeminen tulee mahdolliseksi huhtikuun alusta lähtien. Sen avulla EU-kansalaiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksen alalla, jolla komissiolla on toimivaltaa tehdä ehdotus.

EU-kansalaisaloitteen järjestämistä varten on perustettava kansalaistoimikunta. Aloitteen tekemiseen tarvitaan yhteensä vähintään miljoona EU-kansalaista vähintään seitsemästä EU-maasta.

Tuenilmauksia voi kerätä verkossa tai kirjallisina paperille. Verkossa tapahtuvaa keruuta varten on käytettävissä Euroopan komission tuottama ohjelmisto, mutta myös muun ohjelmiston käyttäminen on mahdollista.

Ennen kuin allekirjoitusten keruu verkossa aloitetaan, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta on pyydettävä todistus käytettävän verkkojärjestelmän teknisistä ominaisuuksista ja turvaominaisuuksista. Jos verkossa kerätyt tiedot säilytetään Suomessa, toimivaltaisena viranomaisena on Viestintävirasto. Väestörekisterikeskus tarkastaa kerätyt allekirjoitukset ja vahvistaa niiden määrän Suomen osalta.

Suomessa otettiin maaliskuussa 2012 käyttöön myös uusi valtiollinen kansalaisaloite, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Sina Uotila, puh. 09 1606 7743, etunimi.sukunimi@om.fi
Viestintävirasto: tietoturva-asiantuntija Aki Tauriainen, puh. 09 696 6624, etunimi.sukunimi@ficora.fi
Väestörekisterikeskus: tietopalvelupäällikkö Timo Salovaara, puh. 09 2291 6551, etunimi.sukunimi@vrk.fi

Tietoa EU:n kansalaisaloitteesta
EU:n komission sivuilla
Väestörekisterikeskuksen sivuilla


Tietoa valtiollisesta kansalaisaloitteesta