Oikeusministeriö tiedottaa: Etyjin asiantuntijat arvioivat presídentinvaalin valmisteluja

Julkaistu 7.11.2011

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin asiantuntijat vierailevat Suomessa 7. – 9. marraskuuta. He arvioivat tulevan presidentinvaalin valmisteluja sekä sitä, tulisiko Etyjin järjestää arviointia presidentinvaalissa.

Etyjin edustajat tapaavat viranomaisia sekä puolueiden, järjestöjen ja tiedotusvälineiden edustajia. He keräävät tietoa mm. perusoikeuksien toteutumiseen, vaaliprosessin läpinäkyvyyteen sekä vaalien mediaympäristöön liittyvistä seikoista.

Kyseessä on ns. tarvearviointimissio, jollaisen Etyj teki myös ennen kuluvan vuoden eduskuntavaaleja. Eduskuntavaalien yhteydessä Etyj lähetti Suomeen ns. vaaliarviointimission, joka julkaisi raporttinsa heinäkuussa 2011.

Lisätietoja:


tutkija Anne Rautiainen, puh. 09 1606 7726
sähköposti: etunimi.R.sukunimi@om.fi

Etyjin vaaliarviointivaltuuskunnan raportti Suomessa huhtikuussa 2011 pidetyistä eduskuntavaaleista