Oikeusministeriö tiedottaa: Etyj ei lähetä vaalitarkkailijoita Suomen presidentinvaaleihin

Julkaistu 28.11.2011  Päivitetty 31.12.2013

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj ei näe tarpeelliseksi lähettää vaalitarkkailijoita Suomen presidentinvaaleihin. Etyj toteaa Suomen vaalijärjestelmän toimivan kaikilta osiltaan luotettavasti.

Etyj julkaisi tänään verkkosivuillaan englanninkielisen raportin Suomen presidentinvaalien valmisteluista. Koko raportti on nähtävillä osoitteessa: www.osce.org/odihr/elections/Finland/85410

Etyjin asiantuntijat vierailivat Suomessa 7. - 9. marraskuuta, jolloin he tapasivat viranomaisia sekä puolueiden, järjestöjen ja tiedotusvälineiden edustajia. Etyjin asiantuntijat keräsivät tietoa mm. perusoikeuksien toteutumiseen, vaaliprosessin läpinäkyvyyteen sekä vaalien mediaympäristöön liittyvistä seikoista.

Lisätietoja:
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 09 1606 7572, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi