Eduskunta hylkäsi lepäämään jätetyn eduskuntavaalien vaalijärjestelmää koskevan uudistuksen

Julkaistu 7.10.2011  Päivitetty 31.12.2013

Eduskunta on 7.10.2011 hylännyt lepäämään jätetyn eduskuntavaalien vaalijärjestelmää koskevan uudistuksen (LJL 2/2011 vp.; HE 7/2010 vp.) äänin 125-34.

Hallituksen esitys Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain sekä puoluelain 9 §:n muuttamisesta (HE 7/2010 vp.) annettiin eduskunnalle 5.3.2010.

Eduskunta hyväksyi 15.3.2011 hallituksen esityksen muuttamattomana äänin 134-50 lepäämään yli vaalien. Jotta uudistus olisi tullut voimaan, nykyisen eduskunnan olisi tullut hyväksyä se 2/3 enemmistöllä.