Puoluelain muutosehdotuksesta pyydetään lausuntoja

Julkaistu 19.9.2011

Puoluelain muuttamista koskeva hallituksen esitysluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Lakia on tarkoitus muuttaa niin, että puolueen perustaminen olisi mahdollista myös sellaisille ulkomaan kansalaisille, joilla on äänioikeus Suomen kunnallis- tai europarlamenttivaaleissa.

Nykyisin puolueen rekisteröiminen on mahdollista ainoastaan silloin, jos vähintään
5 000 eduskuntavaaleissa äänioikeutettua kansalaista on allekirjoittanut puolueen kannattajakortin. Äänioikeus eduskuntavaaleissa on vain Suomen kansalaisilla.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen, puh. 09 1606 7953
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Tietoa hankkeesta