Oikeusministeriö tiedottaa: Oikeusministeri Tuija Brax: Vaalimainosten tuhoaminen on huolestuttavaa

Julkaistu 11.4.2011

Uutiset ovat tänään kertoneet, että puolueiden vaalimainoksia on turmeltu eri puolilla Suomea.

"Vaalimainosten turmeleminen ja tuhoaminen on huolestuttavaa. Vaaleissa ja niiden järjestämisessä on kyse demokratian perustoiminnoista. Tähän liittyvien sääntöjen kunnioittaminen kertoo kansakunnan valmiuksista demokratian toteuttamiseen", Brax toteaa.

Vaalimainosten tuhoaminen on myös laitonta. Vaalimainoksiin kohdistuva ilkivalta on rikoslain nojalla rangaistavaa vahingontekorikoksena. Rikoslain mukaan "Joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, on tuomittava vahingonteosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi."

"Tarvitaan kansalaisten ja eri puolueiden yhteistyötä, jotta tieto vahingonteoista saatetaan poliisille ja asianomaisille puolueille. Näin siksi, että puolueilla on mahdollisuus uusia vaalimainoksensa ja että vahingontekoihin syyllistyneet voidaan saattaa vastuuseen", Brax sanoo.

Lisätietoja:
erityisavustaja Johanna Hautakorpi, puh. 09 1606 7506