Vaaleista valittaminen

Vaalien tuloksesta voi valittaa vaaleista kuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Presidentinvaaleissa tulokseen ei voi valittamalla hakea muutosta.

Valituksen voi tehdä

1) sillä perusteella, että vaalipiirilautakunnan (kuntavaaleissa: kunnan keskusvaalilautakunnan) päätös on lainvastainen:

  • se, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa ja
  • jokainen ehdokas sekä
  • jokainen vaaleihin osallistunut puolue tai yhteislista; ja

2) sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä:

  • jokainen äänioikeutettu
  • kuntavaaleissa myös kunnan jäsen

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalien tulos on oikaistava tai, jos se ei ole mahdollista, vaalit on määrättävä uusittaviksi asianomaisessa vaalipiirissä (kuntavaaleissa: kunnassa) tai europarlamenttivaaleissa koko maassa.

Kuntavaaleissa ja eduskuntavaaleissa vaalien tuloksen vahvistamista koskevaan päätökseen voidaan tehdä valitus hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vahvistettu vaalien tulos on julkaistu.

Europarlamenttivaalien tuloksen vahvistamista koskevaan Helsingin vaalipiirilautakunnan päätökseen voidaan tehdä valitus Helsingin hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.

Hallinto-oikeuksien yhteystiedot (oikeus.fi)

 
Julkaistu 21.8.2017