Ketä ehdokasta voin äänestää?

Presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa voit äänestää ketä ehdokasta tahansa, koska ehdokkaat ovat koko maassa samat.

Eduskuntavaaleissa kussakin 13 vaalipiirissä on omat ehdokkaat, joten voit äänestää vain oman vaalipiirisi ehdokasta.

Kuntavaaleissa kussakin kunnassa on omat ehdokkaat, joten voit äänestää vain oman kuntasi ehdokasta.

Kaikille äänioikeutetuille lähetetään postin välityksellä ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), joka sisältää muun muassa tiedon siitä, missä vaalipiirissä (kuntavaaleissa: kunnassa) henkilö on äänioikeutettu.

Jokaisessa vaalipäivän äänestyspaikassa on nähtävillä asianomaisen vaalipiirin (kuntavaaleissa: kunnan) ehdokaslistojen yhdistelmä. Jokaisessa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ovat nähtävillä kaikkien vaalipiirien (kuntavaaleissa: kuntien) ehdokastiedot.

 
Julkaistu 22.12.2017